NPWT Wound filler_produkt

Sorbact® NPWT Wound Filler

Infektionsforebyggende og -behandlende sårkontaktmateriale ved negativ trykbehandling (NPWT)

Sorbact® NPWT Wound Filler er en bakterie- og svampebindende sårbandage. Den består af et grønt Sorbact® sårkontaktmateriale. Sorbact® NPWT Wound Filler tilpasser sig sårbunden og fordeler det negative tryk, uden at granuleringsvævet vokser ind i bandagen. Læs mere

Infektionsforebyggende og -behandlende sårkontaktmateriale ved negativ trykbehandling (NPWT)

Et sårkontaktmateriale, der reducerer den mikrobielle belastning og former sig efter såret

Sorbact® NPWT Wound Filler er en steril bakterie- og svampebindende sårbandage. Den består af et grønt Sorbact® sårkontaktmateriale. Sorbact® NPWT Wound Filler tilpasser sig sårbunden og fordeler det negative tryk, uden at granuleringsvævet vokser ind i bandagen.

Anvendelse
Sorbact® NPWT Wound Filler er velegnet til at anvende sammen med et system til behandling med negativt tryk (NPWT) i behandlingen af rene, koloniserede, kontaminerede eller inficerede sår.

NPWT_illustration_dk
NPWT_illustration_dk_mobil

1

Rens såret i overensstemmelse med klinikkens praksis. Vælg en passende bandagestørrelse til såret. Sørg for at den omgivende hud er ren og tør. Tag bandagen ud af emballagen med steril teknik. Hvis bandagen klippes til, skal evt. åbnet og ikke brugt bandage kasseres. Fugt bandagen med en steril saltvandsopløsning.

2

Fyld sårkaviteten løst og sørg for at bandagen er i direkte kontakt med hele såret. Hvis der bruges mere end én bandage, skal det kontrolleres, at alle dele er i direkte kontakt med hinanden for at sikre en jævn fordeling af det negative tryk. Tæl hvor mange bandagedele, der er blevet brugt, og noter antallet i journalen.

3

Sørg for, at sårkontaktmaterialet ikke har direkte kontakt med sund hud. Trykniveauet skal indstilles i henhold til den ansvarlige dyrlæges anvisninger, og baseres på indikation og sårets tilstand. Fortsæt i henhold til anvisningerne for det NPWT-system, der anvendes.

Sorbact® NPWT Wound Filler skal skiftes efter 48–72 timer.

Produkt Varenr. Størrelse Stk./pakke
Sorbact® NPWT Wound Filler 98425 17 x 28 cm 40
Sorbact® NPWT Wound Filler 98410 10 x 100 cm 10
Bruges på hospitaler
Frigiver ikke aktive stoffer til såret