Privatlivspolitik

(”Essity” eller ”vi” eller ”os”) tager persondatasikkerhed alvorligt. Denne Privatlivspolitik beskriver hvordan Essity som dataansvarlig i henhold til Persondataforordningen (”GDPR”) og ePrivacy-forordningen (”ePrivacy-forordningen”) indsamler og behandler personoplysninger og andre oplysninger om brugerne.

1. Kategorier af personoplysninger og formål med behandling

Metadata
Du kan benytte vores hjemmeside eller app uden at angive nogle af dine personoplysninger. I det tilfælde vil Essity kun indsamle følgende metadata som følge af din brug af siden:

Henvisningsside, tid og dato for adgang til siden, overført datamængde, status på overførsel, browsertype, IP-adresse, styresystem og interface, sprog og version af browser software.

Din IP-adresse bruges til at aktivere din adgang til vores hjemmeside eller app. Når IP-adressen ikke længere er nødvendig til dette formål, vil vi forkortet din IP-adresse ved at fjerne den sidste oktet af adressen. Metadata, herunder den forkortede IP-adresse, vil blive brugt til at forbedre kvaliteten og tjenesterne på vores hjemmeside eller app ved at analysere brugeradfærden blandt vores brugere.

Konto
Hvis du opretter en konto på/i vores hjemmeside eller app kan du blive bedt om at angive personoplysninger, fx: navn, postadresse, e-mailadresse, valgt kodeord, telefonnummer, bankoplysninger, kreditkortinformationer, fakturerings- og leveringsadresse, interesser i visse produkter/ydelser (frivilligt), ønske om at modtage e-mails med markedsføring (frivilligt). Essity behandler sådanne personoplysninger med det formål at levere kontoens funktionaliteter til dig, til at levere markedsføringsmateriale – i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov – og til at analysere dine interesser med henblik på markedsføring.

Ordrer
Essity indsamler følgende personoplysninger om dig, hvis du bestiller et produkt via vores hjemmeside eller app: Oplysningerne på din konto, type og mængde af produkt, købspris, bestillingsdato, ordrestatus, returneringer, forespørgsler i kundecenter. Essity behandler personoplysninger med det formål at udføre det kontraktuelle forhold og ordren, udføre kundeservice, overholde lovmæssige forpligtelser, fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende samt til målrettet markedsføring.

Konkurrencer
Essity indsamler følgende personoplysninger om dig, hvis du deltager i en konkurrence: Navn, postadresse, e-mailadresse, dato for deltagelse, udvælgelse som vinder, præmie, svar på quiz. Essity behandler sådanne personoplysninger med det formål at lave konkurrencen, informere vinderen, levere præmien til vinderen, udføre eventen og til markedsføring.

Sundhedsdata:
Ved bestilling af visse produkter kan Essity også indsamle og behandle oplysninger om helbredsforhold, som det fremgår af produktbestillingen. Sundhedsdata er følsomme data i henhold til GDPR, og Essity tager alle nødvendige skridt til at beskytte sådanne følsomme data som lovpligtigt. Med forbehold af samtykke indsamler og behandler Essity sundhedsdata udelukkende med henblik på at gennemføre kontraktforholdet og produktbestillingen, yde kundeservice, overholde juridiske forpligtelser, forsvare, fastslå og gøre retskrav gældende samt skræddersyet markedsføring.

2. Tredjeparter

Overførsel til tjenesteudbydere
Essity kan benytte sig af eksterne tjenesteudbydere, der fungerer som databehandlere for Essity, til at levere visse tjenester til Essity fx udbydere af hjemmeside services, markedsføringsydelser eller IT supportydelser. De eksterne tjenesteudbydere kan have adgang til og/eller lov til at behandle dine personoplysninger, når de leverer deres tjenester.

Vi anmoder de eksterne tjenesteudbydere om at implementere og benytte sikkerhedsforanstaltninger for at sikre datasikkerhed for dine personoplysninger.

Øvrige modtagere
I overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning kan Essity overføre personoplysninger til retshåndhævende og statslige myndigheder, juridiske rådgivere, eksterne konsulenter eller samarbejdspartnere. I tilfælde af virksomhedsfusion eller opkøb kan personoplysninger overføres til de tredjeparter, der er involverede i fusionen eller opkøbet.

Internationale overførsler af personoplysninger
De personoplysninger vi indsamler eller modtager om dig kan overføres til og behandles af modtagere der er lokaliseret i eller udenfor Europæisk Økonomisk Samarbejde (”EØS”). Landene omfatter dem der er anført på https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights_en, der alle yder et passende sikkerhedsniveau for databeskyttelse ud fra et europæisk databeskyttelses perspektiv. Andre modtagere kan være placeret i øvrige lande der ikke yder et passende sikkerhedsniveau for databeskyttelse ud fra et europæisk databeskyttelses perspektiv. Essity træffer alle de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at overførsler ud af EØS er tilstrækkeligt beskyttet i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Med hensyn til overførsler til lande der ikke yder et passende sikkerhedsniveau, baserer vi overførslen på passende sikkerhedsforanstaltninger, så som standardkontrakter vedtaget af Europakommissionen eller af en tilsynsmyndighed, godkendte retningslinjer sammen med forpligtelser, der er bindende overfor modtageren og kan håndhæves, eller certificeringsmekanismer sammen med forpligtelser, der er bindende overfor modtageren og kan håndhæves. Du kan anmode om en kopi af sådanne passende sikkerhedsforanstaltninger ved at kontakte os som beskrevet i afsnit 7 (Kontakt) nedenfor.

3. Lovlig behandling

Vi må behandle dine personoplysninger på følgende lovlige grundlag:

 • Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere formål;
 • Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i eller for, på din anmodning, at gennemføre foranstaltninger forud for indgåelse af kontrakt;
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os;
 • Behandlingen er nødvendig for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser;
 • Behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller en udførelse pålagt os af en offentlig myndighed;
 • Behandlingen er nødvendig for at vi eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis du er et barn;
 • Andet gældende retsgrundlag for behandling, især bestemmelser fastsat i medlemsstaterne

Vi kan behandle dine følsomme personoplysninger på følgende lovlige grundlag:

 • Du har givet dit samtykke til behandling af dine følsomme personoplysninger til et eller flere formål;
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde Essitys eller den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder;
 • Behandlingen vedrører personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af den registrerede;
 • Behandlingen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller når domstole handler i deres egenskab af domstol;

Oplysningen af dine personoplysninger kræves i henhold til en lovbestemt eller kontraktlig forpligtelse, eller er nødvendig for at indgå i en kontrakt med os eller for at modtage vores ydelser/produkter som ønsket af dig, eller oplyses frivilligt.

Det kan medføre ulemper for dig ikke at oplyse dine personoplysninger, fx kan du ikke modtage visse produkter og ydelser. Dog, med mindre andet er angivet, kan det ikke medføre juridiske konsekvenser for dig ikke at oplyse dine personoplysninger.

4. Hvilke rettigheder har du og hvordan kan du udøve dine rettigheder?

Hvis du har givet dit samtykke til indsamling, behandling og brug af dine personoplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke for fremtidig brug af dine personoplysninger. Desuden kan du gøre indsigelse mod brugen af dine personoplysninger med henblik på markedsføring uden at pådrage dig andre omkostninger end transmissionsomkostningerne, i overensstemmelse med basispriserne. I henhold til gældende databeskyttelseslov har du ret til, (i) at anmode om indsigt i dine personoplysninger, (ii) at anmode om berigtigelse af dine personoplysninger, (iii) at anmode om sletning af dine personoplysninger, (iv) at anmode om begrænsning af behandling af dine personoplysninger, (v) at anmode om dataportabilitet, (vi) at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger (herunder indsigelse mod profilering), og (vii) gøre indsigelse mod automatiske afgørelser (herunder profilering),

For at udøve dine rettigheder bedes du kontakte os som anført I afsnit 7 (Kontakt) nedenfor.

Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

5. Cookies og andre trackingteknologier

Denne hjemmeside eller app bruger cookies. Se vores Cookie Policy for yderligere oplysninger.

6. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at levere de ønskede ydelser og produkter til dig. Når vores aftale ophører, vil vi enten slette eller anonymisere dine personoplysninger, medmindre der er særlige lovmæssige krav til opbevaring (fx i forbindelse med beskatning). Vi kan opbevare dine kontaktoplysninger og dine interesser i vores produkter eller ydelser i en lang periode, hvis Essity har lov at sende dig markedsføringsmateriale. Gældende lovgivning kan også kræve, at vi opbevarer dine personoplysninger i 10 år efter det indeværende skatteår. Vi kan også opbevare dine personoplysninger efter aftalens ophør, hvis dine personoplysninger er nødvendige i henhold til anden gældende lovgivning, eller hvis vi har brug for dine personlysninger til at fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende. Efter aftalens ophør vil vi, i videst mulige omfang, begrænse behandlingen af dine personoplysninger til nævnte afgrænsede formål.

7. Kontakt

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som registreret, eller hvis du har andre spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik, bedes du sende/emaile din anmodning til:

dataprivacy@essity.com

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Sverige